اخبار برگزیده

مرخصی پنج روزه برای یکی از رهبران بهایی ایران بعد از ۹ سال زندان .به نقل از صدای امریکا .کریمی استراتژیست

رهبران جامعه بهایی ایران که به اتهام

رهبران جامعه بهایی ایران که به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند. فریبا کمال‌آبادی نفر سمت چپ است. مسئولان زندان‌های ایران به فریبا کمال آبادی، یکی از رهبران زندانی جامعه بهائیان ایران موسوم به "یاران ایران" پنج روز مرخصی داده‌اند.

خانم کمال آبادی در سال ۲۰۰۸ همراه با هفت تن دیگر از رهبران جامعه بهائیان ایران به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل،" "توهین به مقدسات مذهبی" و "تبلیغ علیه نظام:" بازداشت و به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

با این حال دوران محکومیت آنها در سال ۲۰۱۰ میلادی در دادگاه استیناف، با حذف اتهام جاسوسی برای اسرائیل، به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.

سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهایی و نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در گفت و گو با صدای آمریکا دلیل این مرخصی را "دیدن نوه" ذکر کرد و در عین حال گفت این مرخصی لزوما "نشانۀ رأفت" حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست.

سخنگوی جامعه جهانی بهائی در این مصاحبه یک بار دیگر از رهبران جمهوری اسلامی خواست تمامی رهبران بهائی ایران را آزاد کنند.

فریبا کمال آبادی، ۵۲ ساله، متخصص "روانشناسی رشد" و مادر سه فرزند، در دوران جوانی و با روی کار آمدن نظامی اسلامی در ایران، مانند هزاران نفر دیگر از هم کیشان خود به خاطر اعتقاد به آئین بهاییت، از فرصت تحصیل محروم شد.


مرخصی پنج روزه برای یکی از رهبران بهایی ایران بعد از ۹ سال زندان .به نقل از صدای امریکا .کریمی استراتژیست

مرخصی پنج روزه برای یکی از رهبران بهایی ایران بعد از ۹ سال زندان .به نقل از صدای امریکا .کریمی استراتژیست

مرخصی پنج روزه برای یکی از رهبران بهایی ایران بعد از ۹ سال زندان .به نقل از صدای امریکا .کریمی استراتژیست

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها